Kontakt

Sztab organizacyjny
•Organizer & Race Founder – MOSiR Dukla, dyrektor Michał Szopa

•Media & International contact – Mateusz Lorenc

•The head of Race Office – Anna Szczęsna

•Chief of Turist Information – Agnieszka Matusik

•Routes engineer – Michał Szopa, Mateusz Lorenc, Piotr Drozd

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
ul. Armii Krajowej 1A
38-450 Dukla

Tel. 13 43 30 335
Tel. do organizatora: 601 874 320
E-mail: mosir@dukla.pl